Timgat

Člověk naprosto nechápe, jaké rozlehlé a propracované město dokázali před 2000 lety lidé vybudovat. Zejména v porovnání se současným severem Afriky.

Antické město Timgat založil římský císař Trajan asi 100 před n.l. Město mělo ohromující vstupní bránu – Trajánská brána, Korintskou kolonádu, Jupiterův chrám, fórum, divadlo s 3500 sedadly, knihovnu, 12 lázní a akvadukt, který přiváděl vodu z nedalekých hor. Město vydrželo až do 5 století n.l., kdy bylo dobito Vandaly a postupně upadalo. Ještě v 7 století bylo obýváno křesťany z Bizance, ale pak bylo vypleněno Berbery a zmizelo pod nánosy písku. A právě díky ochraně až 1m vysokou vrstvou písku se dochovalo až do dneška.

Beba leden 2013