Fouggara

Oáza Tasfaoud se krčí pod dunami Grand Erg Occidental ve středním Alžíru a vypadá to, že musí být při příští bouři zasypána pískem. V oáze je velký palmový háj a řada hliněných domů. Palmy i lidé potřebují vodu. Ta se v poušti obvykle získává čerpáním z podzemí. Jenže jak vodu spravedlivě rozdělit mezi všechny domy a políčka? Na to slouží „fouggara“.

„Fouggara“ je systém složený z náhonů, jezírek, přehrádek s otvory, trubek, přepadů. Najdete je po celé Sahaře a s jejich pomocí byla voda rozdělována dle potřeby. Někde měla i svoje správce, kteří v závislosti na denní době měnili průtok do jednotlivých větví. „Fouggara„ v Tasfaoud nedaleko Timimoune byla dokonce v minulosti obezděna červenými cihlami a zastřešena. Dneska už z „fouggary“ vedou polyetylenové trubky, ale její funkce zůstala zachována.
Jen dojem z návštěvy nám kazila přítomnost vojenského doprovodu osmi vojáků se samopaly, kteří nás hlídali před teroristy a únosem.

Beba leden 2013